MUNICIPIO DE COTACACHI FIRMA UN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON FEDEFRUNOR